คามิน เลิศชัยประเสริฐ

Kamin Lertchaiprasert

ผลงานทางศิลปะถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งสำหรับศิลปิน โดยเฉพาะศิลปินผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานเหล่านั้น ตลอดเวลา 36 ปีของ ‘อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ’ ที่ค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิต ค้นพบตัวตนและสัจธรรมโดยใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือหลังจากมีโอกาสได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิที่นา ที่เปลี่ยนที่นาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของงานศิลป์ รวมถึงโครงการนักสร้างสรรค์ในพำนัก และเวิร์คชอปทางการเกษตร และงานฝีมือ จากความสนใจในการทำงานศิลปะร่วมกับผู้อื่นนี้ทำให้เกิดความคิดก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยของทศวรรษที่ 31 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ถูกปรับเปลี่ยนหลากหลายรูปแบบตามแรงบันดาลใจที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมสัมนาทางศิลปะ

ผลงานของอาจารย์คามินได้รับความสนใจจัดแสดงโชว์ผลงานเดี่ยวหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในระดับนานาชาติอีกหลายครั้ง เช่น ซิดนีย์ เบียนนาเล่ เอเชีย แปซิฟิก ไทรเอ็นเนียล ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย , Utopia Station ที่เวนิสเบียนนาเล่ , นิทรรศการ Dump Postmodern Sculpture in the Dissolved Field ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบแห่งชาติ ณ เมื่องออสโล ประเทศนอร์เวย์ และนิทรรศการอื่นๆอีกมากมายทั้งในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้,ประเทศจีน,ประเทศสิงค์โปร,ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น