สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

Somboon Hormtientong

สมบูรณ์ หอมเทียนทอง ศิลปินไทยผู้สั่งสมประสบการณ์ชีวิต ศึกษา และทำงานศิลปะมากว่า 30 ปี ณ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี เขาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปแสดงงานยังเทศกาลศิลปะระดับโลกอย่างเวนิสเบียนนาเล่ (Venice Biennale) ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เมื่อปีพ.ศ. 2560 เขาบ่มเพาะวิถีและแนวคิด ผสมผสานมิติทางจิตวิญญาณแบบศิลปะตะวันออกเข้ากับประกายความคิดที่ตกผลึกจากปรัชญาธรรมชาติของโลกตะวันตก จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนเองผ่านศิลปะแนวนามธรรม ผ่านเทคนิคอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมเพ้นท์ติ้ง (Abstract Painting) ประติมากรรม (Sculpture) และผลงานจัดวาง (Installation)

Somboon Hormtientong, one of the most iconic Thai artist- who experienced learning and working with art for more than 30 years in Munich, Germany. He has been continually exhibiting his work across overseas and Thailand, and was chosen to be the representative of Thai artists for Venice Biennale 2016 in Italy- the most important art show in the world. He constructed new methods of thinking, combined Eastern spirit with Western natural philosophy, adapted them to be a trademark of his own under various forms: abstract paintings, sculptures and installations.